26.10.2023
Watch online VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR - Vojvodina Novi Sad 26.10.2023. Online video
МСК, 6 round
CEV Cup
Ended
26:24 22:25 25:16 21:25 15:10
3 : 2
26 october 2023
Live text feed
Set 1 - Race to 5 points - Vojvodina Novi Sad
Set 1 - Race to 10 points - Vojvodina Novi Sad
Set 1 - Race to 15 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 1 - Race to 20 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Time Out
Set 1 to VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR - 26-24
Set 2 - Race to 5 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 2 - Race to 10 points - Vojvodina Novi Sad
Set 2 - Race to 15 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Time Out
Set 2 - Race to 20 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 2 to Vojvodina Novi Sad - 22-25
Set 3 - Race to 5 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Set 3 - Race to 10 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Set 3 - Race to 15 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Set 3 - Race to 20 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Set 3 to VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR - 25-16
Set 4 - Race to 5 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 4 - Race to 10 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 4 - Race to 15 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 4 - Race to 20 points - Vojvodina Novi Sad
Time Out
Set 4 to Vojvodina Novi Sad - 21-25
Set 5 - Race to 5 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Set 5 - Race to 10 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Time Out
Time Out
Set 5 - Race to 15 points - VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Recent matches
VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
Vojvodina Novi Sad
VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
0 victories
1 victory
0%
100%
01.11.2023
Vojvodina Novi Sad
Vojvodina Novi Sad
3:1
VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR
VC Zhytychi-Polissya ZHYTOMYR